Geschiedenis

In 1998 werd in het samen op weg proces besloten het gebouw af te stoten en in 2002 werd de kerk onttrokken aan de eredienst. Tien jaar lang heeft de kerk leeg gestaan, maar in 2011 heeft Arjan Verhart de kerk gekocht om er een uitbreiding van zijn muziekschool in te vestigen. Na een jaar lang restaureren en opknappen is de kerk in het laatste weekend van september 2012 weer geopend voor het publiek. Meer informatie over de geschiedenis van de kerk en zijn architect staan tentoongesteld in de kerk.

Odeoncultuurhuis is de nieuwe naam voor de voormalig gereformeerde kerk, Zuiderdiep 123 in Tweede Exloërmond. De kerk heeft een lange geschiedenis van verbouwingen en aanpassingen. De kleine zaalkerk in neogotische stijl is in 1908 ontworpen door Klaas Prummel. De eerste jaren na de bouw werd er elke 2 jaar iets aan of naast de kerk gebouwd. Zo kwamen er een pastorie, een consistorie en paardenstal annex turfschuur bij. In 1937 bleek de ondersteuning van de toren niet stevig genoeg en moest de hele toren vervangen worden. In 1958 werd er achter tegen de kerk een jeugdgebouw neergezet. Rond 1965 werd er achter de kerk grond verkocht en naast de kerk grond aangekocht, hier werd een parkeergelegenheid gerealiseerd.